Parterapi i Stockholm

Jag rekommenderar parterapi för er som vill utveckla och stärka er relation. Det ni arbetar med kan användas i alla relationer t ex i arbetsgruppen, vänskapsrelationen eller med föräldrar och syskon. 

För er som vill separera eller återförenas arbetar vi tillsammans med ett bra avslut eller nystart och gott samarbete.​

När olika behov får stå tillbaka kan din frustration orsaka olika mindre bra beteenden.

Vanligt är att man dra sig undan, jobbar över, tränar, tröstäter, shoppar, flirta, ökar alkoholintaget, vägrar sex?​

Vad händer?

  1. Ni kommer gemensamt och berättar om hur ni har det. Vilka svårigheter ni vill arbeta med. Jag berättar hur jag arbetar och ger förslag på vad ni ska fokusera på. 
  2. Individuellt samtal med ena parten med fokus på relationshistoria, bakgrund, livshändelser.
  3. Individuellt samtal med andra parten med samma fokus.
  4. Fjärde samtalet går vi igenom hur problemen uppstår och vidmakthålls samt ger förslag på behandlingsupplägg. En del par väljer här att gå vidare på egen hand medan andra går in i aktiv förändringsfas genom parterapi.

En viktig del i terapin är att ta ställning till och agera utifrån hur du vill vara som partner. Ofta är det inte olikheter som är problemet utan krav på förändring som skapar motsatt effekt. Ni får lära er tekniker för att bryta negativa mönster och skapa en kärleksfull relation med, trygghet, närhet och respekt för varandras olikheter.

Kontakta mig