Kris och trauma

Under våra liv hamnar vi ibland i både utvecklingskriser och i livskriser. Kriserna kan komma vid t.ex. en skilsmässa, om man förlorar jobbet eller av att man åldras. Ibland är krisen svårare och man kan uppleva ett trauma, t.ex. efter ett övergrepp eller om någon som står en nära dör.

Ibland blir motgångarna och svårigheterna större än vad vi klarar av med vårt vanliga sätt att hantera det vi möter. Tillvaron skakas om och vi vet inte hur vi ska förstå och bemöta det som sker.

Man kan hamna i en utvecklingskris eller en livskris.

En utvecklingskris handlar om de reaktioner som kan uppstå som en följd av att vi befinner oss mitt i en av de övergångar som vår utveckling som människor för med sig. Det kan till exempel handla om att barnen blir vuxna och flyger ut boet , att bli äldre och pensioneras. Det är en del av det naturliga livet och ändå kan det kännas som att marken skakar under fötterna.

En livskris kan utlösas av naturliga men svåra händelser som drabbar oss. Det kan vara en skilsmässa, att förlora jobbet eller att hamna i en konflikt som får följder för våra relationer, och mycket annat. Man frågar sig: Vad hände? Hur ska jag förstå det? Vad ska jag göra med mitt liv nu?

En traumatisk kris är en reaktion på en oväntad, extremt omvälvande yttre händelse som leder till att hela vår existens, vår trygghet och vår identitet upplevs hotad. Reaktionen kan också uppstå som en följd av en långvarig, svår belastning. Traumatiska kriser uppstår vid hot, kränkning som leder till skam, ansvarskris man orsakar någon skada och vid förlust.

Kontakta mig